kg
cm

Zajistěte, aby BMI kalkulačka počítala co nejpřesněji

Populární BMI kalkulačka je nástrojem, který vám pomůže odhalit pravdu o vaší váze. Tedy to, zda je optimální, nebo naopak nižší, nebo vyšší, než by měla být. Pokud se rozhodnete provést výpočet, měl by být co nejpřesnější. A jak toho dosáhnout? Poradíme vám. V první řadě berte v potaz, že Body Mass Index je spíše orientační hodnotou. To znamená, že u kulturistů, nebo profi sportovců z důvodu velkého poměru svalů nemusí být zcela odpovídající. Podobně je tomu i u malých dětí, kde je to zase dáno jejich výškou, růstem a postupným, vývojem.

BMI kalkulačka vyžaduje dvě přesné hodnoty

Samotný výpočet je velmi jednoduchý a rychlý, pokud k němu využijete známé a dostupné online nástroje. Důležité je však to, aby BMI kalkulačka dostala správné a hlavně přesné vstupní hodnoty. Těmi máme na mysli jak vaši váhu v kilogramech, tak je to také vaše výška v centimetrech. Důležité je mít na paměti to, že roli zde může hrát každý centimetr, i každý zlomek kilogramu. Proto se při vážení a měření snažte o důslednost, aby hodnoty byly skutečně přesné. Jedině když jste schopni zaručit toto, jste schopni zaručit i to, že samotné hodnoty indexu tělesné hmotnosti budou přesné.

Při opakovaném výpočtu BMI mějte své standardy

Vaše výška se v průběhu let nemění, a tak stačí, když se změříte přesně jenom jednou. S vážením je to ale jinak. To musíte absolvovat vždy, když se rozhodnete si BMI vypočítat. A tady byste měli mít určité standardy. Těmi máme na mysli třeba vždy určitý den v týdnu, a konkrétní čas, kdy se budete pravidelně vážit. I toto povede k zpřesnění výsledku. Vážení v různých dnech v různých časech může způsobovat kolísání hmotnosti klidně o několik kilogramů. A k čemu takové nepřesné vstupní hodnoty povedou, to jsme už naznačili výše. Opět několik možných nepřesností, které mohou přinášet problémy hlavně když se chcete dostat přes určitý limit dvou stavů.

Výsledky BMI

Pod 18,5 Těžká podvýživa
Od 16,5 do 18,5 Podváha
Od 18,5 do 25 Ideální (zdravá) váha
Od 25 do 30 Lehká nadváha
Od 30 do 35 Střední nadváha (Obezita 1. stupně)
Od 35 do 40 Vyšší nadváha (Obezita 2. stupně)
Nad 40 Velmi vysoká nadváha (Obezita 3. stupně)

Index BMI Prime

Poměr vlastního indexu k indexu optimální váhy

Pod 0,74 Podvýživa
Od 0,74 do 1,00 Ideální váha
Nad 1,00 Nadváha, obezita

Ketonová dieta
Diety